Περιοχές Εκπαίδευσης Προσβολής Εδάφους

 

!!! Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ !!!

Το Ελληνικό Τμήμα έχει καθορίσει συγκεκριμένες περιοχές εκπαίδευσης Ειδικών Επιχειρήσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Μεταξύ αυτών, δύο περιοχές εκπαίδευσης προσβολής εδάφους, με κωδικές ονομασίες "BLACK 1" και "BLACK 2". Σας συστήνουμε την χρήση αυτών των περιοχών καθώς βρίσκονται εκτός περιοχών πολιτικής κυκλοφορίας!


Χάρτης εκπαιδευτικών περιοχών Ειδικών Επιχειρήσεων
(κλικ για μεγένθυση)

1. Εκπαιδευτική περιοχή προσβολής εδάφους "BLACK 1"

Η εκπαιδευτική περιοχή "BLACK 1" βρίσκεται νοτιοδυτικά της ΑΒ Καλαμάτας γύρω απο το νησάκι της Σχίζας. Η περιοχή αυτή βρίσκεται εκτός των περιοχών με υψηλή πολιτική κίνηση καθώς επίσης είναι και σητν πραγματικότητα πεδίο βολής. Για αυτούς τους λόγος η περιοχή αυτή είναι εξαίρετη για εκπαίδευση στις επιχειρήσεις προσβολής εδάφους.

(κλίκ για μεγένθυση)

 

Κωδική ονομασία περιοχής "BLACK 1"
Κωδικός περιοχής στο AIP LGD-95 & LGD96
Οριζόντια όρια περιοχής

364800N 0214000E - 364800N 0215000E - 364000N 0214000E - 364000N 0215000E

& 364800N 0214000E - 364800N 0215000E - 364200N 0215400E - 363100N 0221300E - 362130N 0220430E - 363600N 0214000E

Κάθετα όρια περιοχής Απο το ΈΔΑΦΟΣ εως το επίπεδο 130 (GND - FL130)
Σκοπός περιοχής Εκπαίδευση προσβολής εδάφους
Πλησιέστερες Αεροπορικές Βάσεις LGKL - ΑΒ Καλαμάτας, LGRX - ΑΒ Αράξου, LGAD - ΑΒ Ανδραβίδας
Αρμοδιότητα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας LGKL_APP - Προσέγγιση Καλαμάτας, LGGG_CTR - Αθήνα Control, LGGG_FSS - Πληροφορίες Αθηνών, LGGG_M_CTR - "ΜΑΜΒΟ"

 

2. Εκπαιδευτική περιοχή αεροπυρόσβεσης "BLACK 2"

Η Εκπαιδευτική περιοχή "BLACK 2" βρίσκεται ανατολικά της Πελοποννήσου και δυτικά της Μήλου. Βρίσκεται εκτός περιοχών υψηλής πολιτικής κυκλοφορίας και αποτελεί και πραγματικό πεδίο βολής. Για αυτούς τους λόγος η περιοχή αυτή είναι εξαίρετη για εκπαίδευση στις επιχειρήσεις προσβολής εδάφους.

(κλίκ για μεγένθυση)

 

Κωδική ονομασία περιοχής "BLACK 2"
Κωδικός περιοχής στο AIP LGD-76
Οριζόντια όρια περιοχής 365600N 0232900E - 364200N 0233200E - 364100N 0234800E - 364700N 0235500E.
Κάθετα όρια περιοχής Απο το ΈΔΑΦΟΣ εως τα επίπεδο 150 (GND - FL150)
Σκοπός περιοχής Εκπαίδευση προσβολής εδάφους
Πλησιέστερες Αεροπορικές Βάσεις LGSR - Α/Δ Σαντορίνης, LGSA- ΑΒ Σούδας, LGKL - ΑΒ Καλαμάτας
Αρμοδιότητα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας LGGG_CTR - Αθήνα Control, LGGG_FSS - Πληροφορίες Αθηνών, LGGG_M_CTR - "ΜΑΜΒΟ"

 

!!! Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ !!!