Ευχαριστούμε τους φίλους του τμήματος Βασίλη Ποργιαζή και Νίκο Ρούση για την διάθεση στο τμήμα των φωτογραφιών, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη σελίδα του τμήματος ή στις διοργανώσεις.