Εκπαίδευση Ε.Ε.Κ.

Στόχος της εκπαίδευσης των εικονικών Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας - Ε.Ε.Κ, είναι να μυήσει τα μέλη στον Ε.Ε.Κ και να τους προσφέρει το καλύτερο δυνατό θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και πρακτική εξάσκηση έτσι ώστε να μπορούν να εξομοιώσουν - όσο είναι δυνατόν - τις πραγματικές διαδικασίες Ελέγχου Εναέριας. Για την κάθε θέση Ε.Ε.Κ εδώ στον IVAO, το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως εξής:

 

Προετοιμασία 

 • Ο υποψήφιος μελετά το Ε.Ε.Κ. βασικό υλικό, που υπάρχει διαθέσιμο στοIVAO ACADEMY και είναι διαθέσιμο για όλη την κοινότητα του οργανισμού IVAO 
 • Ο υποψήφιος εγκαθιστά και διαβάζει το εγχειρίδιο τουIVAC που είναι το βασικό εργαλείο διαχείρισης του Ε.Ε.Κ. και περνάει τοIVAC exam 
 • Ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για εκπαίδευση Ε.Ε.Κ. και το γνωστοποιεί στο τμήμα εκπαίδευσης του τμήματος μέσω ηλεκτρονικούταχυδρομείου 
 • Oυποψήφιος συμφωνεί με τον εκπαιδευτή που θα ορισθεί, την έναρξη των μαθημάτων, ημερομηνίες και ώρες

 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης μέχρι και την θέση του Tower (TWR)

1η Ενότητα 

 • Εισήγηση και εξοικείωση  με το πρόγραμμα του IVACκαι των λειτουργιών του.
 • Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο χρήσης του IVACγια την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
 • Ενημέρωση για την διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο του IVAOκαθώς και η ρύθμιση του IVAC αναλόγως των απαιτήσεων της κάθε θέσης ΑΤC.
 • Εισαγωγή στον διαχωρισμό του εναέριου χώρου, τους διαφορετικούς τύπους πτήσεων και τον ρόλο των διαφορετικών θέσεων παροχής ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (DEL, GND, TWR, APP, CTR, FSS) 
 • Πρακτική εξάσκηση

2η Ενότητα

 • Σχολιασμός χαρτών και η χρήση τους από τους ελεγκτές. Επιλογή συχνότητας. Συντονισμός με γειτονικούς σταθμούς ATC.
 • Πρακτική εξάσκηση{/page}{page}

3η Ενότητα

 • Αναλυτικότερη επεξήγηση της θέσης Delivery(DEL). Φρασεολογία, κανόνες και  τρόπος λειτουργίας της θέσης.
 • Αναλυτικότερη επεξήγηση της θέσης Ground(GND). Φρασεολογία, κανόνες και  τρόπος λειτουργίας της θέσης.
 • Αναλυτικότερη επεξήγηση της θέσης Tower(TWR). Φρασεολογία, κανόνες και  τρόπος λειτουργίας της θέσης.
 • Πρακτική εξάσκηση

4η Ενότητα

 • Πρακτική εξάσκηση σε θέση TWRπαρέχοντας υπηρεσίες DEL, GND και TWR (συνολική διάρκεια 3 ώρες)

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Το παραπάνω ισχύει για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν από το μηδέν. Κάποιος ο οποίος κατέχει ήδη κάποιες γνώσεις (θεωρητικές ή πρακτικές) δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από την πρώτη ενότητα. Ωστόσο κατά την αρχή της εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος των γνώσεων αυτών για την διασφάλιση της ομαλής ροής της εκπαίδευσης

 

Για τις θέσεις Departure (DEP) και Approach (APP)

1η Ενότητα

 • Θεωρία χαρτών και τρόπος ανάγνωσης και χρήσης τους από τους ελεγκτές
 • Φρασεολογία για τους σταθμούς των DEP και APP

2η Ενότητα

 • Επεξήγηση των θέσεων αυτών, των διαφορών τους από τις άλλες καθώς ο σκοπός των θέσεών τους.
 • Τρόπος συντονισμού και συνεργασίας με τους γειτονικούς σταθμούς.
 • Τρόποι διαχείρισης των πτήσεων σε μια τερματική.
 • Τρόποι αναχώρησης και άφιξης από και προς μια τερματική με ραντάρ καθοδήγηση ή procedural control.
 • Πρακτική εξάσκηση ως observer επι του συντονισμού με άλλους ελεγκτές καθώς και η κατάρτιση σχεδίων για την διαχείριση των πτήσεων.

3η Ενότητα

 • Τρόποι διαχείρισης πτήσεων υπο ειδικές περιστάσεις: παράλληλες προσεγγίσεις, καταστάσεις κινδύνου (emergency,urgency), πτήσεις που χρίζουν  προτεραιότητα
 • Πρακτική εξάσκηση με αφικνούμενα και αναχωρούντα αεροσκάφη με την παροχή υπηρεσιών ραντάρ.{/page}{page}

4η Ενότητα

 • Επεξήγηση διαδικασιών προσέγγισης σε αεροδρόμια με ιδιαίτερες προσεγγίσεις
 • Εισαγωγή στην χρήση επιπλέον προγραμμάτων για την διευκόλυνση του ΕΕΚ (ATCA, zoom, multi monitor)(προαιρετικό)

5η Ενότητα

 • Πρακτική εξάσκηση (2 ώρες) υπο συνθήκες αυξημένης κίνησης.

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE Το παραπάνω ισχύει για αυτούς που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους σταθμούς DEL, GND, TWRή κατέχει τον βαθμό του ADC. Κάποιος ο οποίος κατέχει ήδη κάποιες γνώσεις (θεωρητικές ή πρακτικές) δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από την πρώτη ενότητα. Ωστόσο κατά την αρχή της εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος των γνώσεων αυτών για την διασφάλιση της ομαλής ροής της εκπαίδευσης.

 •  Για τη θέση του Center (CTR) Controller θα γίνει συνεννόηση του ενδιαφερόμενου με τον εκάστοτε εκπαιδευτή για την κατάρτιση του  προγράμματος αναλόγως των απαιτήσεων. 

Τα παραπάνω προγράμματα υσχύουν για μέλη τα οποία δεν έχουν καμία εμπειρία σχετικά με τον Ε.Ε.Κ. Στην αρχή της κάθε εκπαίδευσης, θα γίνεται μια αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων του κάθε μέλους και το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως.


 

 

Request Training

Αίτηση Εκπαίδευσης
Βιβλία για ΕΕΚ