Το Makedonia ACC

Στον IVAO η Περιοχή Ελέγχου Μακεδονία ή Μακεδονία Control καλύπτει το Βόριο και Ανατολικό τμήμα της χώρας από το ύψος της Αθήνας. Η θέση επανδρώνεται με το αναγνωριστικό LGMD_CTR και το όνομα ραδιοτηλεφωνίας είναι Makedonia Control. Η θέση αυτή για λόγους ρεαλισμού ή καλύτερης ροής κυκλοφορίας μπορεί να χωριστεί σε 2 μικρότερα τμήματα το Makedonia Control East & Makedonia Control West. Οι δύο τομείς αυτοί ενεργοποιούνται με το LGMD_E_CTR & LGMD_W_CTR αντίστοιχα, ενώ το όνομα ραδιοτηλεφωνίας παραμένει σε όλες τις περιπτώσεις Makedonia Control.

 

 

Αεροδρόμια ευθύνης

Πιο αναλυτικά ο Ανατολικός τομέας καλύπτει τα αεροδρόμια: Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Λήμνου, Μυτιλήνης, Χίου, καθώς και τα αεροδρόμια γενικής αεροπορίας στην περιοχή αυτήν.

 

 

 

 

Ταυτόχρονα ο Δυτικός τομέας καλύπτει τα αεροδρόμια: Αγχιάλου, Αθηνών, Αλεξάνδρειας, Βόλου, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κοζάνης, Λάρισας, Μεγάρων, Σκιάθου, Σκύρου, Τανάγρας, Τατοΐου,, καθώς και τα αεροδρόμια γενικής αεροπορίας στην περιοχή αυτήν.

 

 

 

 

Η προσέγγιση Αθηνών – LGAV_APP τυπικά καλύπτεται από το Μακεδονία Control, εν απουσία επάνδρωσης του σταθμού/θέσης LGMD_CTR και τους διαιρεμένους τομείς του LGMD_E_CTR & LGMD_W_CTR, η ευθύνη του LGAV_APP αυτομάτως αναλαμβάνεται από οποιονδήποτε σταθμό του Athinai Control είναι ενεργός εκείνη την ώρα.  Αν ενεργοποιηθεί το Makedonia Control ενώ προηγουμένως το Athinai Control είχε τις πτήσεις του σταθμού LGAV_APP γίνεται συντονισμός μεταξύ των ελεγκτών και μετάβαση των πτήσεων στο Makedonia Control.

 

Απαιτήσεις επάνδρωσης

Η επάνδρωση των θέσεων αυτών απαιτεί το βαθμό Approach Controller για τις ώρες 07.00 – 21.00 UTC ενώ τον βαθμό Aerodrome Controller από τις 21.01 – 06.59 UTC
Οι προκαθορισμένες συχνότητες για τους σταθμούς αυτούς είναι οι εξής:

ID

R/T Callsign

Frequency

LGMD_CTR

Makedonia Control

131.325

LGMD _W_CTR

Makedonia Control

125.350

LGMD _E_CTR

Makedonia Control

133.575

 

*Η καλή γνώση Αγγλικής φρασεολογίας είναι απαραίτητη αφού ο αριθμός των διερχομένων, αναχωρούντων και αφικνούμενων πτήσεων από το εξωτερικό είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
**Η Χρήση του Σταθμού _FSS υιοθετεί τις προϋποθέσεις επάνδρωσης των _CTR θέσεων

 

SSR κώδικες

 

LGTS - Μακεδονία

DOM:  0040-0057

INTL:   7101-7127

EUR-D:  0220-0227

MIL: 3600-3637

 

LGMD_E - Ανατολικό Μακεδονία

DOM:  7001-7077

INTL:  7160-7177

EUR-D:  0250-0277

MIL: 3600-3637

LGMD_W - Δυτικό Μακεδονία

DOM:  7401-7477

INTL:  5201-5237

EUR-D: 5301-5337

MIL: 3600-3637

 

LGGG_O- ΚΕΠ Αθηνών και Μακεδονία
(θέσεις LGGG_CTR και LGMD_CTR)

DOM:  5540-5577

INTL:  5601-5677

EUR-D: 6001-6077

MIL: 3600-3637

 

 

Υπηρεσίες και σκοπός του Makedonia Control

 

Οι υπηρεσίες ΕΚ είναι:
Η υπηρεσία Έλεγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Control service - ATC)
Η υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσης (Flight information service - FIS)
Η υπηρεσία Συνέγερσης (Alerting service)


Σκοπός των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας είναι η:

1.      Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών

2.      Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών στο πεδίο ελιγμών και μεταξύ αεροσκαφών και εμποδίων στην περιοχή αυτή (διάδρομοι και τροχόδρομοι)

3.      Επιτάχυνση και διατήρηση της ομαλής ροής στην κυκλοφορία

4.      Παροχή συμβουλών και πληροφοριών που είναι χρήσιμες στην ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή μιας πτήσης

5.      Ειδοποίηση των κατάλληλων φορέων σχετικά με αεροσκάφη που χρειάζονται Έρευνα και Διάσωση και συνδρομή στο έργο των φορέων αυτών όπου απαιτείται

Βάση των κανονισμών που έχουν οριστεί από τον οργανισμό η θέση _CTR παρέχει όλες τις υπηρεσίες που θα παρείχαν οι σταθμοί των αεροδρομίων που βρίσκονται στη περιοχή ευθύνης του Makedonia Control, δηλαδή, υπηρεσίες ως Delivery, Ground, Tower, Approach, Departure.

 

 

Λίστα χαρτών και συχνοτήτων των αεροδρομίων εντός της περιοχής ευθύνης Makedonia Control 

 

Μόνο για εξομοίωση

Η ενότητα αυτή παρέχει υλικό ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΊΩΣΉ 

Για ενημερωμένο υλικό επισκεφθείτε
την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 

 

LGAV Athens – Eleytherios Venizelos

Communications

ATIS    

136.125

Venizelos Emergency Tower  

121.675

Venizelos Tower (Rwy 03L/21R)

136.275

Venizelos Tower (Rwy 03R/21L)

122.100

Venizelos Tower   

118.625

Venizelos Ground Control (South)

121.950

Venizelos Ground Control  

121.900

Venizelos Ground Control  

121.800

Venizelos Ground Control (North)

121.750

Venizelos Clearance Delivery  

118.675

Athens Approach Control  

132.975

Athens Approach Control  

130.025

Athens Approach Control  

128.950

Athens Approach Control  

126.575

Athens Approach Control  

125.525

Athens Approach Control  

121.400

Athens Arrival Control Arrival Service (West)

132.975

Athens Arrival Control Arrival Service (East)

126.575

Athens Departure Control Departure Service

128.950

Venizelos Information AFIS  

136.025

Athens Director (Approach Control Radar)

121.400

 

List of published charts by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGAV

Aerodrome Chart

LGAV - ADC

Obstacle Chart

LGAV – AOC – A-1

Obstacle Chart

LGAV – AOC – A-2

Obstacle Chart

LGAV – AOC – B-1

Parking/Docking Chart

LGAV - APDC

Approach chart ILS x RWY 03R

LGAV - IAC 1

Approach chart ILS w RWY 03R

LGAV - IAC 2

Approach chart ILS x RWY 03L

LGAV - IAC 3

Approach chart ILS w RWY 03L

LGAV - IAC 4

Approach chart ILS x RWY 21L

LGAV - IAC 5

Approach chart ILS w RWY 21L

LGAV - IAC 6

Approach chart ILS x RWY 21R

LGAV - IAC 7

Approach chart ILS z RWY 03R

LGAV - IAC 8

Approach chart ILS y RWY 03R

LGAV - IAC 9

Approach chart ILS z RWY 03L

LGAV - IAC 10

Approach chart ILS y RWY 03L

LGAV - IAC 11

Approach chart ILS z RWY 21L

LGAV - IAC 12

Approach chart ILS y RWY 21L

LGAV - IAC 13

Approach chart ILS z RWY 21R

LGAV - IAC 14

Approach chart VOR RWY 03R

LGAV - IAC 15

Approach chart VOR y RWY 03R

LGAV - IAC 16

Approach chart VOR RWY 03L

LGAV - IAC 17

Approach chart VOR y RWY 03L

LGAV - IAC 18

Approach chart VOR RWY 21L

LGAV - IAC 19

Approach chart VOR y RWY 21L

LGAV - IAC 20

Approach chart VOR RWY 21R

LGAV - IAC 21

Precision Approach Terrain Chart 03R/21L

LGAV – PATC 1

Precision Approach Terrain Chart 03L/21R

LGAV – PATC 2

SID 03RNEVRA 1J / KEPIR 1J / VARIX1J / KEA1J / BIBEX1J / GENDO1J / SOREV2J / ABLON2J / NEMES3J / ASTOV2J / VELOP2J / RIMAX1J / PIKAD2J / RILIN2J

LGAV - SID 1

SID 03R – OMIRO1H / PIKAD2H / RILIN2H / ASTOV2H / VELOP2H

LGAV - SID 2

SID 03RRILIN1E / PIKAD1E / RIMAX1E / GERMI1E / ABLON1E / ATV1E / KRO1E / NEVRA1Y / KEPIR1E / VARIX1E / KEA1E / BIBEX1E / GENDO1E / SOREV1E / MANOK1E / VELOP1E / ASTOV1E / NEMES1E

LGAV - SID 3

SID 03RRILIN1T / PIKAD1T / GERMI1T / ABLON1T / ATV1T / KRO1T / NEVRA1T / KEPIR1T / VARIX1T / KEA1T / BIBEX1T / GENDO1T / SOREV1T / MANOK1T / VELOP1T / ASTOV1T / NEMES1T

LGAV - SID 4

SID 03L – NEVRA1L / KEPIR1L / VARIX1L / KEA1L / GENDO1L / SOREV1L / ABLON2L / NEMES3L / ASTOV2L / VELOP2L / RIMAX1L / PIKAD2L / RILIN2L

LGAV - SID 5

SID 03L – ABLON2D / RIMAX1D / PIKAD2D / RILIN 2D / ASTOV 2D / VELOP 2D

LGAV - SID 6

SID 03L – OMIRO1Q / PIKAD1Q / RILIN1Q / ASTOV1Q / VELOP1Q

LGAV - SID 7

SID 03L – NEVRA 1N / KEPIR1K / KEA1K / SOREV1K / VARIX1K / SOREV1N / VELOP1K / ASTOV1K / NEMES1K / RILIN1K / PIKAD1K / RIMAX1K / ABLON1K

LGAV - SID 8

SID 21R – NEVRA2G / KEPIR1G / VARIX1G / GENDO1G / SOREV1G / KEA1G / ABLON1G / RIMAX1G / PIKAD2G / RILIN2G / NEMES3G / ASTOV1G / VELOP2G

LGAV - SID 9

SID 21R – OMIRO1E

LGAV - SID 10

SID 21L – NEVRA2F / KEPIR1F / VARIX1F / BIBEX1F / GENDO1F / SOREV1F  / KEA1F / ABLON3F / VELOP2F / ASTOV1F / NEMES3F / RILIN2F / PIKAD2F / RIMAX1F

LGAV - SID 11

SID 21L – OMIRO1F

LGAV - SID 12

STAR 03R/L – XORKI1P / ABLON1P / NEVRA2C / KEPIR2C / VARIX2C / SOREV1C / ABLON1C / XORKI1C / PIKAD 1C / RILIN1C / NEMES1C / ASTOV1C / VELOP1C / BADEL3P / BADEL3C

LGAV – STAR 1

STAR 03R/L – OMIRO 1A

LGAV – STAR 2

STAR 21R/L – NEVRA1A / KEPIR1A / VARIX1A / VARIX1B / SOREV1B / VELOP1B / ASTOV1B / XORKI2B / ABLON1B / PIKAD1B / RILIN1B / NEMES1B

LGAV – STAR 3

MRVA

LGAV – VEC

VFR chart of Athens TMA

LGAV - VFR

 

 

LGEL Elefsis

Communications

 

Elefsis Tower

133.825

Elefsis Tower

122.100

Elefsis Tower

120.150

Athens Approach Control

132.975

Athens Approach Control

130.025

Athens Approach Control

128.950

Athens Approach Control

126.575

Athens Approach Control

125.525

Athens Approach Control

121.400

 

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGEL

Approach Chart ILSw RWY 36

LGEL - IAC - 1

Approach Chart LLZw RWY 36

LGEL - IAC - 2

Approach Chart VORw RWY 36

LGEL - IAC - 3

Chart SID RWY 18 – ABLON1U / KRO1U / KEA1U / DDM1U / KOR1U

LGEL - SID - 1

Chart SID RWY 36 – ABLON1V / KRO1V / KEA1V / DDM1V / KOR1V

LGEL – SID - 2

LGMG Megara

 

Communications

MEGARA TOWER

123.500

MEGARA TOWER

122.100

MEGARA TOWER

121.500

 List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGMG

LGAL Alexandroupolis – Greece

 

Communications

ALEXANDROUPOLIS Approach:

122.100

ALEXANDROUPOLIS Approach:

123.800

ALEXANDROUPOLIS Approach:

121.500

ALEXANDROUPOLIS  Tower:

122.100

ALEXANDROUPOLIS  Tower:

123.800

ALEXANDROUPOLIS  Tower:

121.500

 

List of published charts by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGAL

Airport Chart

LGAL-ADC

Obstacles

LGAL – AOC A-1

ALEX VOR / DME RWY 07

LGAL – IAC - 1

ALP / NDB RWY 07

LGAL – IAC - 2

SID RWY 07  LMO1B – IDILO 1B – GOLDO 1B

LGAL – SID - 1

SID RWY 25 LMO1C – IDILO 1C – GOLDO 1C

LGAL – SID - 2  

STAR RWY 07/25  LMO1A – IDILO 1A – GOLDO1A

LGAL – STAR - 1

 

LGKA Kastoria – Aristotelis

Communications

 

With Makedonia Control

 

 

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGKA

Aerodrome Chart

LGKA - ADC

Obstacle Chart

LGKA - AOC A-1

Approach Chart VOR/DME (Cat A & B)

LGKA - IAC - 1

Approach Chart VOR/DME (Cat C & D)

LGKA - IAC - 2

SID Chart RWY 30 TSL1L, KOZ1L, YNN1L

LGKA – SID - 1

SID Chart RWY 12 TSL1G, KOZ1G, YNN1G

LGKA – SID - 2

 

LGKV Kavala – Megas Alexandros

 

Communications

 

KAVALA MEGAS Approach:

124.65

KAVALA MEGAS ATIS:

128.15

KAVALA MEGAS Tower:

118.40

 

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGKV

Aerodrome Chart

LGKV-ADC

Aerodrome Obstacles Chart

LGKV-AOC A-1

Aerodrome Parking Positions Chart

LGKV-APDC

Approach VOR/DME 05R

LGKV-IAC-1

Approach NDBz 05R

LGKV-IAC-2

Approach NDBy 05R

LGKV-IAC-3

Approach VOR/DME 23L

LGKV-IAC-4

SID VOR/DME RWY 05R SOSUS 1B, AMALA 1B, ASKOS 1B

LGKV-SID-1

SID VOR/DME RWY 05R XERIS 1A, ASKOS 1A, AMALA 1A, SOSUS 1A

LGKV-SID-2

SID L RWY 05R XERIS 1N, ASKOS 1N, AMALA 1N, SOSUS 1N

LGKV-SID-3

SID VOR/DME RWY 23L AMALA 1D, SOSUS 1D

LGKV-SID-4

SID VOR/DME RWY 23L XERIS 1C, ASKOS 1C, AMALA1C, ASKOS 1E, SOSUS 1C

LGKV-SID-5

SID L RWY 23L XERIS 1L, ASKOS 1L, AMALA 1L, SOSUS 1L

LGKV-SID-6

STAR RWY05R LOPTI 1H, ASKOS 1H , AMALA 1H, SOSUS 1H

LGKV-STAR-1

STAR RWY05R SOSUS 1X, AMALA 1A, ASKOS 1X

LGKV-STAR-2

STAR RWY23L LOPTI1J, SOSUS 1J, AMALA 1J, ASKOS 1J

LGKV-STAR-3

STAR RWY23L ASKOS 1Y, AMALA 1Y, SOSUS 1Y

LGKV-STAR-4

STAR RWY05R/23L LOPTI 1Z, SOSUS 1Z, AMALA 1Z, ASKOS 1Z

LGKV-STAR-5

 

LGKZ Kozani - Filippos

 

Communications

 

LARISSA Approach:

122.100

LARISSA Approach:

120.550

Makedonia ACC

 

  

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGKZ

Aerodrome Chart

LGKZ-ADC

Aerodrome Obstacles Chart

LGKZ-AOC A-1

Approach VOR a (Cat A)

LGKZ-IAC-1

Approach VOR b (Cat B)

LGKZ-IAC-2

Approach VOR c (Cat C)

LGKZ-IAC-3

SID RWY14 KOGIS 1B, KAS 1B

LGKZ-SID-1

SID RWY32 KOGIS 1A, KAS 1A

LGKZ-SID-2

STAR RWY 32/14 KOGIS 1C

LGKZ-STAR-1

 

LGLM Limnos - Ifaistos

Communications

 

LIMNOS Approach:

128.500

LIMNOS Approach:

122.100

LIMNOS Approach:

121.500

LIMNOS Tower:

128.500

LIMNOS Tower:

122.100

LIMNOS Tower:

121.500

 

 

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGLM

Aerodrome Chart

LGLM-ADC

Aerodrome Obstacles Chart

LGLM-AOC A-1

Approach LMO VOR/DME RWY 04

LGLM-IAC-1

Approach LMO VOR/DME RWY 22

LGLM-IAC-2

SID RWY04 ALX 2A, KPL 2A, KOROS 2A, MES 2A, NILVA 2A, PEREN 2A

LGLM-SID-1

SID RWY22 ALX 2B, KPL 2B, KOROS 2B, MES 2B, NILVA 2B, PEREN 2B

LGLM-SID-2

STAR RWY 04/22 KOROS 1C, KPL 1C

LGLM-STAR-1

 

LGLR Larisa

 

Communications

 

LARISSA Approach:

120.550

LARISSA Approach:

122.100

LARISSA Approach:

121.500

LARISSA Tower:

120.550

LARISSA Tower:

122.100

LARISSA Tower:

121.500

 

  

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGLR

SID RWY 08R KOGIS 1B, LSA 1B, AGH 1B

LGLR- SID-1

SID RWY 26L KOGIS 1A, LSA 1A, AGH 1A

LGLR- SID-2

Approach NDBz RWY 08R

LGLR- SID-1

 

 

LGMT Mitilini – Odysseas Elytis

Communications

 

MITILINI Approach:

123.850

MITILINI Tower:

123.850

 

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGMT

Aerodrome Chart

LGMT-ADC

Aerodrome Obstacle Chart

LGMT-AOC A-1

Approach MLN VOR/DME-LSV VOR

LGMT-IAC-1

Approach LSV VOR/DME – LVO NDB

LGMT-IAC-2

SID RWY 15/33 LSV 1B, LSV 1A

LGMT-SID-1

STAR RWY 15/33 MARIK 1A, NILVA 1A

LGMT-STAR-1

 

 

LGSK Skiathos – Alexandros Papadiamandis

Communications

 

SKIATHOS Approach:

126.050

SKIATHOS Approach:

122.100

SKIATHOS Approach:

121.500

SKIATHOS Tower:

123.250

SKIATHOS Tower:

122.100

SKIATHOS Tower:

121.500

  

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGSK

Aerodrome Chart

LGSK-ADC

NDB – VOR RWY 02

LGSK-IAC-1_1

NDB – VOR RWY 20

LGSK-IAC-2_1

RWY 02 TSL 1 B KOROS 1 B DILOP 1 B AGH 1 B

LGSK-SID-1

RWY 20 TSL 1A, KOROS 1A, DILOP 1A, AGH 1A

LGSK-SID-2

 

 

LGSV Stefanovikion

 

Communications

MEGARA TOWER

123.500

MEGARA TOWER

121.500

 

 

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGSV

LGSY Skiros

 

Communications

 

SKIROS APPROACH

123.200

SKIROS APPROACH

122.100

SKIROS APPROACH

121.500

SKIROS TOWER

123.200

SKIROS TOWER

122.100

SKIROS TOWER

121.500

  

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGSY_1

VOR RWY 17

LGSY-IAC-1

VOR/DME RWY 17 KOROS 1H, KOROS 1J, NEVRA 1E

LGSY-SID-1

VOR/DME RWY 35 SKP 1B, KOROS 1F, KOROS 1G, NEVRA 1D

LGSY-SID-2

VOR/DME RWY 17 ETEKA 1A, ATROX 1A, ATROX 1B, AMISI 1A, URUDI 1A

LGSY-STAR-1

LGTG Tanagra

Communications

TANAGRA APPROACH

120.250

TANAGRA APPROACH

122.100

TANAGRA APPROACH

121.500

TANAGRA TOWER

120.250

TANAGRA TOWER

122.100

TANAGRA TOWER

121.500

 

 

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGTG

VOR/DME RWY 28

LGTG-IAC-1

ILS w RWY 28

LGTG-IAC-2

RWY 10 IXONI 1D, AGH 1D, SKP 1G, OLIDA 1D, ATH 1D

LGTG-SID-1

RWY 28 IXONI 1C, AGH 1C, SKP 1F, OLIDA 1F, ATH 1C

LGTG-SID-2

RWY 28 OLIDA 3A, OLIDA 3B, SKP 3D, AGH 3E, IXONI 3A, ATV 3A

LGTG-STAR-1

 

 

LGTS Thessaloniki - Makedonia

Communications

THESSALONIKI APPROACH

120.800

THESSALONIKI APPROACH

118.275

THESSALONIKI APPROACH

122.100

THESSALONIKI APPROACH

121.500

THESSALONIKI RADAR

120.800

THESSALONIKI DIRECTOR

118.275

MAKEDONIA TOWER

118.100

MAKEDONIA TOWER

118.050

MAKEDONIA TOWER

122.100

MAKEDONIA TOWER

121.500

MAKEDONIA DELIVERY

118.050

MAKEDONIA GROUND

121.700

  

List of Charts and documents published by Hellenic Civil Aviation Authority

 

Briefing Chart

LGTS

Aerodrome Chart

LGTS-ADC

Aerodrome Obstacle Chart

LGTS-AOC A-1_1

Aerodrome Obstacle Chart

LGTS-AOC A-1_2

Aerodrome Obstacle Chart

LGTS-AOC A-2

Precision Approach Terrain Chart

LGTS-PATC

ILS CAT I RWY 16

LGTS-IAC-1

ILS CAT II RWY 16

LGTS-IAC-2

MKR VOR/DME RWY 16

LGTS-IAC-3

VORz RWY 34

LGTS-IAC-6

VORy RWY 34

LGTS-IAC-7

ILS/DME CAT I RWY 10

LGTS-IAC-8

VOR/DME RWY 10

LGTS-IAC-9

RWY 16 (TSL VOR/DME) TSL 3B

LGTS-SID-1

RWY 34 (TSL VOR/DME) TSL 3A

LGTS-SID-2

RWY 10 (MKR VOR/DME) LEKPO 1C, LOPOS 3C, EDASI 1C, ALIKO 1C, FSK 4C, ODIKO 1C, ARNAS 3C

LGTS-SID-3

RWY 10 (TSL VOR/DME) TSL 1C, ARNAS 3G

LGTS-SID-4

RWY 28 (MKR VOR/DME) LEKPO 1E, LOPOS 3E, EDASI 1E, ALIKO 1E, FSK 3E, ODIKO 1E, ARNAS 3E

LGTS-SID-5

RWY 28 (TSL VOR/DME ) TSL 3F, TSL 3E

LGTS-SID-6

RWY 16 (MKR VOR/DME) LEKPO 1B, LOPOS 3B, EDASI 1B, ALIKO 1B, FSK 4B, ODIKO 1B, ARNAS 3B

LGTS-SID-7

RWY 34 (MKR VOR/DME) OSMOS 1A, LEKPO 1A, LOPOS 3A, EDASI 1A, ALIKO 1A, FISKA 4A, ODIKO 1A, ARNAS 3A

LGTS-SID-8

RWY 16 (MKR VOR/DME) LEKPO 1L, LOPOS 2L, EDASI 1L, ALIKO 1L, FSK 1L, ODIKO 1L, ARNAS 2L, OSMOS 1L

LGTS-STAR-1

RWY 16 (TSL VOR/DME) LEKPO 1F, LOPOS 2F, EDASI 1F, ALIKO 1F, FSK 1F, ODIKO 1F, ARNAS 2F, OSMOS 1F

LGTS-STAR-2

RWY 34 (MKR VOR/DME) LEKPO 1P, LOPOS 1P, EDASI 1P, ALIKO 1P, FSK 3P, ODIKO 1P, ARNAS 1P, OSMOS 1P

LGTS-STAR-3

RWY 34 (TSL VOR/DME) LEKPO 1H, LOPOS 1H, EDASI 1H, ALIKO 1H, FSK 3H, ODIKO 1H, ARNAS 1H, OSMOS 1H

LGTS-STAR-4

RWY 10 (MKR VOR/DME ) LEKPO 1D, LOPOS 3D, EDASI 1D, ALIKO 1D, FSK 3D, ODIKO 1D, ARNAS 3D, OSMOS 1D

LGTS-STAR-5

LGTS VFR

LGTS-VEC

LGTS VEC AREA

LGTS-VFR